geologische vereniging `Het Kristal`

Groningen

Lezingen

Geologie

Mineralen

Fossielen

De lezingen vinden plaats in de Kristalkelder aan de Javalaan 100 / 110 te Groningen.
Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur, er is dan gelegenheid om alvast een (gratis) kopje koffie of thee te drinken. Lezingen beginnen om 20.00 uur precies. Verzoek is tijdig aanwezig te zijn. Het streven is de lezingen uiterlijk om 22.00 uur te beëindigen.

Ook niet-leden zijn van harte welkom op de lezingen, maar worden verzocht zich vooraf aan te melden op info@kristalgroningen.nl, dit in verband met het beperkte aantal zitplaatsen.

Op het tijdstip van de lezingen is er geen betaald parkeren in de buurt.

Datum Activiteit

17/10

Lezing verzorgd door: Erwin Kaspers

Onderwerp: Lezing 'Rekspleet mineralen, mineraalvorming door tektonische bewegingen in gebergten’

De lezing gaat over het ontstaan van rekspleten en de mineralen in de Alpen en het Himalaya gebergte. Al op grote diepte ontstaan de rekspleten door druk van de continentale platen, die tegen elkaar botsen (zoals Afrika tegen Europa botst en India tegen Azië). Bij het plooien van de gesteenten, op een diepte tussen de 15 tot 30 km, is de druk zeer hoog en ontstaan er scheuren in het gesteente, de zogenaamde rekspleten. Ook vindt er metamorfose van de gesteenten plaats bij temperaturen tussen de 450 en 500 graden Celsius. Hierbij vormen zich hydrothermale processen en worden er mineralen gevormd in de rekspleten, die bij hoge temperaturen uitkristalliseren. Bij het omhoogkomen van het gebergte vullen de rekspleten zich verder met vele soorten mineralen, bij lagere temperaturen. Er worden rond de 1000 verschillende mineralen in de rekspleten gevonden, de meesten in de Alpen. We gaan op zoek naar de rekspleet mineralen in het gebergte en gaan met de kristalzoekers de kostbare rekspleet mineralen uit het gesteente halen. Voor wie iets meer over Erwin Kaspers wil weten: Al sinds zijn jonge jaren verzamelt Erwin mineralen en fossielen en heeft zich via zelfstudie zijn kennis over geologie en paleontologie eigen gemaakt. Nu hij gepensioneerd is wil hij deze kennis graag met anderen delen. Erwin is leider van de Werkgroep Geologie van de vereniging AMATHYSTA en is regelmatig op pad in binnen- en buitenland om te zoeken naar bijzondere mineralen en fossielen. Ook is hij vrijwilliger bij o.a. het Natuurmuseum E. Heimans in Zaandam en bij bezoekerscentra.

21/11

Lezing verzorgd door: Rudy de Vries

Onderwerp: Lezing ‘Geologie & Fossielen van Noord-Spanje – de Isabena vallei'

De Isabena vallei maakt deel uit van een Geologisch interessant gebied omdat de zeeën die er vroeger waren door de botsing van de continentale platen omhoog gestuwd worden, tot op de dag van vandaag. Aldus worden de Pyreneeën gevormd. Vervolgens zijn de sedimenten gerodeerd en met de fossielen met de Isabena rivier naar het zuiden gestroomd. Zo is het mogelijk een kijkje te nemen in de fossielen wereld van het Mioceen. Het zijn fossielen die wij normaliter niet vinden in onze zoekgebieden. De gevonden fossielen zijn geologisch veel jonger dan bijvoorbeeld het Krijt of het nog oudere Siluur.

Lezing bestanden

Naam Bestand Upload datum
Carboonplanten Hans Steur sept 2015 Download 2023-09-06 11:20:02
Westfalen & Achterhoek - Hans de Jong - dec 2017 Download 2023-09-06 11:29:54
Saba Bert Boekschoten sept 2018 Download 2023-09-06 11:35:17
Geologie van Drenthe - Koos Tak - mrt 2017 Download 2023-09-06 12:08:26
Mollusken - Jaap de Boer - mei 2017 Download 2023-09-06 12:08:52
Fluorescentie & Mineralen - Ron Teunissen - jan 2016 Download 2023-09-06 12:13:36
Fossielen Poitou - Tjerk Veenstra - nov 2017 Download 2023-09-06 13:05:06
Eridanos - Johan ten Veen - nov 2016 Download 2023-09-06 13:08:37
Mineralen NW Spanje - Leo Engelen - apr 2016 Download 2023-09-06 13:12:30
Walking with Trilobites _ Paul Hille - dec 2016 Download 2023-09-06 13:17:44
Bryozoa - Rudy de Vries - 2016 Download 2023-09-06 13:20:28
Namibia - Hendrik Zijlstra - okt 2017 Download 2023-09-06 13:23:20
De oerknal - Henny Lamers - feb 2015 Download 2023-09-06 14:23:57
Vlinten en droomstenen - Bert Boekschoten - dec 2014 Download 2023-09-06 14:25:43
Geologie van Zweden - Frank Beunk - nov 2015 Download 2023-09-06 14:27:29
Geologie van Texel - Hans de Jong - 2015 Download 2023-09-06 14:28:22
Het draait allemaal om de zon - Henny Lamers - mrt 2016 Download 2023-09-06 14:30:01
Stenen zoeken in Denemarken - Peter Hofstee - feb 2018 Download 2023-09-06 14:31:48
De wereld van de Jura - Hans Steur - mrt 2018 Download 2023-09-06 14:33:27
Het Siluur van Groningen - Rudy de Vries - nov 2014 Download 2023-09-06 14:35:42