geologische vereniging `Het Kristal`

Groningen

Inloggen leden

Privacy

De vereniging

De geologische vereniging ‘Het Kristal’ verenigt enthousiaste mensen die een hobby hebben gerelateerd aan de geologie. De vereniging faciliteert voor en door haar leden allerlei activiteiten op de thema’s geologie, mineralen en fossielen. Als nevendoel heeft de vereniging het enthousiasmeren van jonge mensen voor de geologie en alles wat daarmee verband houdt.

Activiteiten van de vereniging het Kristal voor leden:

 • hulp bij het determineren en bewerken van vondsten
 • het geven van slijpcursussen
 • slijpen en zagen onder begeleiding
 • bijwonen van lezingen
 • organiseren van excursies in binnen- en buitenland
 • gratis lenen van boeken en tijdschriften uit de bibliotheek
 • het beschikbaar stellen van informatie over vindplaatsen van fossielen en mineralen
 • het jaarlijks organiseren van een grote fossielen- en mineralenbeurs
 • deelname aan werkgroepen: fossielen, micromounts, zwerfstenen.


U bent van harte welkom op de inloopavonden, 1e dinsdag van de maand. We starten om 20.00 uur, maar de kelder is al vanaf 19.30 uur geopend voor het drinken van een (gratis) kopje thee of koffie. Een lezing bijwonen voor niet-leden is gratis, wel vooraf aanmelden bij info@kristalgroningen.nl

Agenda

23/02/2024

Werkgroep Micromounts

27/02/2024

Dennis Voeten Archaeopteryx

05/03/2024

Inloop

09/03/2024

Beurs PaleoTime

12/03/2024

Werkgroep Fossielen

19/03/2024

Evolutie van insecten en aanverwante arthropoden.

28/03/2024

Werkgroep Micromounts

Adres

De vereniging is opgericht in 1978, en is een zelfstandige vereniging met circa 180 leden.
Het bezoekadres is Javalaan 100/110 in Groningen.

Op dit adres bevindt zich de verenigingsruimte die wij de ‘De Kristalkelder‘ noemen. Hier vind je:

 • onze bibliotheek
 • vitrines met verzamelingen mineralen en fossielen
 • een aparte ruimte voor het gebruik van onze zaag- en slijpmachines
 • meetinstrumenten, binoculaire microscopen.
 • Een zaal voor lezingen en werkgroepen

Het postadres kan opgevraagd worden via: info@kristalgroningen.nl

Bestuur 'Het kristal'

Voorzitter Rudy de Vries
Secretaris Piet Vrijenhoek
Penningmeester Ellen Vos
Lid Jantien Buitenkamp
Lid Wim van Dijk (beheerder)
Lid Monique van der Graaf
Adviseur Dr. F.A.E. (Dennis) Voeten

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost € 25.00 per jaar.

Heb je een partner, die op hetzelfde adres woont en ook lid wil worden dan kost dat € 12.50 extra. Heb je een partner die zelfstandig woont en ook lid is dan betaalt deze zelf ook een contributie van € 25.00, omdat we het clubblad en de digitale nieuwsbrieven ook naar dat adres sturen.

Voor inwonende kinderen tot 18 jaar betaal je € 7.50 per kind. Vanaf 18 jaar betaal je voor een thuiswonend kind net zoveel als voor een inwonende partner namelijk ook € 12.50 per kind. Zelfstandig uitwonende jonge leden tot 18 jaar betalen € 17.50.

Word je lid, dan teken je voor automatische incasso van de contributie.

Lid worden kun je door je aan te melden bij info@kristalgroningen.nl