geologische vereniging `Het Kristal`

Groningen

Inloggen leden

Privacy

De vereniging

De geologische vereniging ‘Het Kristal’ verenigt enthousiaste mensen die een hobby hebben gerelateerd aan de geologie. De vereniging faciliteert voor en door haar leden allerlei activiteiten op de thema’s geologie, mineralen en fossielen. Als nevendoel heeft de vereniging het enthousiasmeren van jonge mensen voor de geologie en alles wat daarmee verband houdt.

Activiteiten van de vereniging het Kristal voor leden:

 • hulp bij het determineren en bewerken van vondsten
 • het geven van slijpcursussen
 • slijpen en zagen onder begeleiding
 • bijwonen van lezingen
 • organiseren van excursies in binnen- en buitenland
 • gratis lenen van boeken en tijdschriften uit de bibliotheek
 • het beschikbaar stellen van informatie over vindplaatsen van fossielen en mineralen
 • het jaarlijks organiseren van een grote fossielen- en mineralenbeurs
 • deelname aan werkgroepen: fossielen, micromounts, zwerfstenen.


U bent van harte welkom op de inloopavonden, 1e dinsdag van de maand. We starten om 20.00 uur, maar de kelder is al vanaf 19.30 uur geopend voor het drinken van een (gratis) kopje thee of koffie. Een lezing bijwonen voor niet-leden is gratis, wel vooraf aanmelden bij info@kristalgroningen.nl

Agenda

28/07/2024

Oertijdmarkt Emmen

03/09/2024

Inloop Vakantievondsten

17/09/2024

Lezing over Belazeriet

21/09/2024

Excursie Höver Steinbruch Holcim aanvang: 9.30 uur aanmelding geopend

27/09/2024

Werkgroep Micromounts

06/10/2024

Excursie Hohenlimburg (info volgt)

15/10/2024

Lezing over de Mineralen van Asturias

Adres

De vereniging is opgericht in 1978, en is een zelfstandige vereniging met circa 180 leden.
Het bezoekadres is Javalaan 100/110 in Groningen.

Op dit adres bevindt zich de verenigingsruimte die wij de ‘De Kristalkelder‘ noemen. Hier vind je:

 • onze bibliotheek
 • vitrines met verzamelingen mineralen en fossielen
 • een aparte ruimte voor het gebruik van onze zaag- en slijpmachines
 • meetinstrumenten, binoculaire microscopen.
 • Een zaal voor lezingen en werkgroepen

Het postadres kan opgevraagd worden via: info@kristalgroningen.nl

Bestuur 'Het kristal'

Voorzitter Rudy de Vries
Secretaris Piet Vrijenhoek
Penningmeester Ellen Vos
Lid Jantien Buitenkamp
Lid Vacature (beheerder)
Lid Vacature
Adviseur Dr. Dennis F.A.E. Voeten

Lidmaatschap

Men wordt lid van Het Kristal door een verzoek te mailen aan info@kristalgroningen.nl
Of door het invullen van het aanmeldformulier.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. Voor meer informatie over het lidmaatschap wordt verwezen naar de informatie onder de knop ‘Lid worden’