geologische vereniging `Het Kristal`

Groningen

Activiteiten


1-daagse excursies

We streven er naar om zowel in het voorjaar als het najaar een 1-daagse excursie te realiseren naar een bestemming met een goede vindplaats dicht bij huis. We gaan over het algemeen met eigen vervoer. Leden zonder auto kunnen meestal meerijden met anderen.

Vraag info over de volgende excursie aan bij: info@kristalgroningen.nl

3-daagse excursie

Ieder voorjaar wordt een 3-daagse, buitenlandse zoekexcursie georganiseerd. De eerste dag valt op Hemelvaartsdag. De afstand tot de bestemming proberen we te houden rond de 500 kilometer.

Tijdens deze excursie kun je verblijven op een camping, in eigen caravan of tent. De excursieleiding adviseert welke camping geschikt is en dichtbij de excursielocatie(s) ligt. Met meerdere mensen op dezelfde camping zorgt voor gezelligheid. Vooraf krijg je bericht of de excursiecommissie campingplaatsen reserveert of dat je zelf een standplaats op deze camping moet reserveren.

Wil je niet kamperen? Dan bespreek je zelf een vakantiewoning, air B&B of hotel. De excursieleiding heeft soms tips.

Wij sluiten de excursie op de zaterdag altijd af met een gezamenlijk diner. Wil je langer blijven of eerder komen? Dat komt vaak voor. Meerdere leden maken er dan een wat langer verblijf van.


Lezingen

6 á 8 keer per jaar wordt er een lezing georganiseerd in de Kristalkelder (niet in de zomermaanden). De lezingen commissie organiseert deze lezingen. Heb je tips of verzoeknummers voor een lezing dan kun je die mailen naar lezingen@kristalgroningen.nl
We zijn altijd op zoek naar interessante onderwerpen.

Wil je een keer een lezing bijwonen, maar ben je geen lid? Dat kan en het is gratis. Je moet je dan vooraf aanmelden bij info@kristalgroningen.nl


Slijpcursus

Elk jaar wordt er een slijpcursus georganiseerd voor beginners in onze kristalkelder. Je kunt daar stenen leren zagen, slijpen en polijsten. De lessen worden verzorgd door ervaren slijpmeesters die de kneepjes van het vak kennen.
Bij de cursus hoort een gids met informatie over hardheid van gesteenten en over slijpen en zagen.

Je krijgt 10 lessen van 2,5 uur voor € 130,- . De penningmeester stuurt je een rekening per mail.
Het cursusgeld moet vooraf worden betaald. Bij gemiste lessen wordt geen geld terugbetaald. Onze slijpmeesters moeten er van op aan kunnen dat je voldoende motivatie hebt en tijd in je agenda reserveert om de lessen te volgen. De exacte data van de cursus worden in overleg bepaald, tussen slijpmeester en cursisten.

De lessen starten in september/oktober en eindigen in december. Deelnemers moeten lid zijn van de vereniging of lid worden! Afhankelijk van het aantal deelnemers (maximaal 4 per groep) worden 1 of 2 cursussen georganiseerd. Bij 2 cursussen proberen we 1 in de middag te organiseren, en de 2e cursus op een avond. Beginners hebben voorrang op de mogelijke deelnemers die al een cursus hebben gevolgd.

Soms wordt er in het daarop volgende voorjaar een vervolgcursus georganiseerd als daarvoor voldoende belangstelling voor is.

Heb je belangstelling voor een slijpcursus dan kun je een mail sturen naar info@kristalgroningen.nl. We nemen je dan op in de lijst. Je krijgt bericht wanneer de cursus start en of je deel kunt nemen.

Wil je een indruk krijgen hoe zagen, slijpen en polijsten in zijn werk gaat bekijk dan ook eens filmpjes op Youtube!


Werkgroep micromounts

Dit is een kleine werkgroep, die meestal op de vrijdagavond bij elkaar komt in de Kristal-kelder. Heb je zelf materiaal om te bekijken dan kun je dat meenemen en onder de microscoop bestuderen. Ook koopt de vereniging studiemateriaal in voor deze avonden. Hier wordt soms een kleine bijdrage gevraagd.

Er gaat een ‘wondere’ wereld voor je open als je materiaal door de microscoop bekijkt.

We hebben een zeer ervaren leider van de werkgroep die je kan helpen en begeleiden. Heb je belangstelling of wil je een keer komen kijken (ook als je nog geen lid bent) dan kun je mailen naar info@kristalgroningen.nl
Je kunt dan kijken of het iets voor je is. Daarna kun je besluiten of je al dan niet lid wilt worden.


Werkgroep fossielen

In deze werkgroep zitten circa 20 leden die 1 keer per maand bij elkaar komen (met uitzondering van de zomermaanden).

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie en kennis uitgewisseld over fossielen en vindplaatsen. Leden nemen eigen vondsten mee.
Regelmatig geeft een lid van de werkgroep een korte (power point) presentatie over zijn of haar vondsten. Ook kan een bepaalde geologisch tijdperk of een bepaalde fossielengroep het hoofdthema van de avond zijn.

De leden hebben een eigen appgroep. Van de bijeenkomsten worden verslagen en foto’s gemaakt die via mail aan de leden van de werkgroep worden gestuurd.

Heb je belangstelling of wil je een keer komen kijken (ook als je nog geen lid bent) dan kun je mailen naar info@kristalgroningen.nl
Je kunt dan kijken of het iets voor je is. Daarna kun je besluiten of je al dan niet lid wilt worden.


Bibliotheek

Als lid kun je gratis boeken en tijdschriften lenen uit onze bibliotheek. Wat is er zoal te vinden?

  • Fossilien
  • Mineralienwelt
  • Grondboor & Hamer
  • Tijdschrift GEA (stichting geologische activiteiten)
  • Kwartaalblad Het kristal
  • Conglomeraat

Ook hebben we boeken over mineralen, fossielen en geologie. Soms zijn ze geschreven in een buitenlandse taal zoals Duits, Engels of Frans. Tijdens de inloopavonden kun je komen snuffelen en wat lenen. De tijdschrijven worden ook uitgeleend. De meest recente exemplaren staan in een rek in de kelder om tijdens de inloop te lezen en te bekijken.


Kristalbeurs

Eens keer per jaar organiseren we de Kristalbeurs. Het is traditie om die op de tweede Paasdag te organiseren van 10.00 uur tot 17.00. Op deze beurs vind je verkopers van fossielen en mineralen. Daarnaast heeft onze vereniging een stand met informatie over de vereniging en geven we demonstraties van het slijpen en bestuderen van mineralen onder de microscoop. Ook LVGA Drenthe, de LVGA Fryslan en de GEA Kids voorzien we van een stand op deze dag.

Activiteiten voor kinderen:
Kinderen kunnen op deze dag activiteiten doen zoals een speurtocht doen, kleifossielen maken, een vuistbijl maken bij de ‘vuursteenman’, enz. Jaarlijks kunnen de kinderactiviteiten verschillen.

Onze leden krijgen vanaf 2024 gratis toegang tot de beurs op vertoon van hun ledenpas.


Inloop

In principe is er de 1e dinsdagavond een inloopavond in de Kristalkelder aan de Javalaan 100/110 te Groningen. Op sommige inlopen is er een thema, maar vaak niet en kan men rustig van gedachten wisselen of slijpen of zagen (gratis). Voorwaarde voor slijpen tijdens de inloop is dat men een cursus heeft gevolgd De inloop begint om 20.00 uur, maar de kelder gaat vanaf 19.30 uur open. De koffie en thee staat voor je klaar. Kom eens langs. Kijk op onze agenda wanneer de inloopavonden gepland zijn. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er geen inloopavonden.

Ook als je geen lid bent kun je een inloop bezoeken. Wij kunnen je dan informeren over onze activiteiten en mogelijk lidmaatschap.