De plek voor uw hobby
Geologische Vereniging Het Kristal

Gek van stenen, mineralen of fossielen?
Dan is de Geologische Vereniging ‘Het Kristal’ misschien iets voor u!

OVER ONS

Wat doen wij?

Card image cap
Excursie

Ieder voorjaar wordt een 4-daagse, buitenlandse zoekexcursie georganiseerd. De eerste dag valt op Hemelvaartsdag. De afstand tot de bestemming proberen we te houden rond de 500 kilometer. Tijdens deze excursie verblijft het merendeel van de deelnemers op een camping, in eigen caravan of tent. De overige deelnemers bespreken zelf een hotel of vakantiewoning. De excursie wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Voorjaar en najaar excursie. Er wordt naar gestreefd om in het voorjaar en najaar een 1-dagsexcursie te realiseren naar een bestemming goede vindplaats dichter bij huis. Afhankelijk van de omstandigheden gaan we met eigen vervoer of met een gehuurde bus. Wil je informatie over de volgende excursie!! Mail dan naar excursie@kristalgroningen.nl

Card image cap
De vereniging

Welkom bij “Geologische Vereniging Het Kristal”. Wij zijn een vereniging die ten doel heeft, het wekken van de belangstelling voor en het bevorderen van de kennis van geologie in de ruimste zin van het woord, als hobby. 4 keer per jaar verschijnt ons zeer gewaardeerde Kristal blad. Met artikelen over mineralen en fossielen. Informatie van het bestuur. Verslagen van excursies en veel informatie. redactie@kristalgroningen.nl Binnenkort verschijnt ook de Kristal app. Met voor leden een vindplaatsen cartotheek, rolsteentjes(markt), agenda, bibliotheek en informatie voor leden. In de Kristalkelder met een vloeroppervlakte van 120 m² ,adres Javalaan 100/110 in Groningen, komen wij bij elkaar. De Kristalkelder heeft een koffiehoek met ontmoetingsruimte, bibliotheek, weggeeftafel heel veel vitrines waar onze collectie in ligt en een aparte slijpruimte. Vanaf september tot juni zijn hier de bijeen komsten. Iedere eerste dinsdag van maand (aanvang:19.00uur) is er een inloopavond. Iedere derde dinsdag van de maand (aanvang:20.00uur Kelder open 19.00uur) is er een lezing. De verschillende werkgroepen en cursussen zijn op andere dagen gepland(zie agenda). Wil je een lezing bijwonen meld je dan aan bij secretaris@kristalgroningen.nl Geïnteresseerd? kom een keer binnen lopen op een inloopavond. Onder het genot van een kopje koffie kan je dan een kijkje bij ons nemen. Er is altijd een bestuurslid aanwezig met alle informatie. Wil je lid worden meld je dan aan bij penningmeester@kristalgroningen.nl

Card image cap
Fossielen werkgroep

De werkgroep Fossielen komt maandelijks een avond bij elkaar in de Kristalkelder te Groningen (zie de agenda) om aan de hand van een thema (zelf gevonden) fossielen te determineren. Daarnaast tracht de groep een leefgemeenschap per tijdperk in kaart te brengen. Uiteindelijk willen wij ‘Leren van elkaar’ .Ieder seizoen kiest de werkgroep een of meerdere nieuwe thema’s. Een thema was ‘fossielen van de Hondsrug (Noord-Nederland) en de grindgroeves van Noord-Duitsland’ of ‘Carboonfossielen van de Piesberg (D) of ‘Sponzen’ of bijvoorbeeld fossielen uit het Siluur’ of ‘Vuursteenfossielen uit het Krijt’. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld over vindplaatsen, literatuur, prepareren, etc. Met de vereniging Het Kristal gaan we op excursie, fossielen zoeken in groeves of bijvoorbeeld langs de kust. Maar ook de werkgroep gaat waar mogelijk zelf op fossielen-zoekexpeditie, bijvoorbeeld naar de Grindgroeves in Duitsland, naar de Maasvlakte of naar Texel. Wil je een keer kijken bij de Fossielen werkgroep of extra informatie? Stuur dan een mail naar fossielen@kristalgroningen.nl

Card image cap
Zwerfstenen werkgroep

Bent u een zoeker en verzamelaar van zwerfstenen? Dan heeft u bij de zwerfstenen werkgroep de gelegenheid om in clubverband de kennis over zwerfstenen uit te wisselen, te verbreden en te verdiepen. Als referentiemateriaal bezit de vereniging een kist met gedetermineerde zwerfstenen. Men komt 1x in de maand bij elkaar (zie agenda) in de Kristalkelder. Voor informatie over de zwerfstenen werkgroep stuur een mail naar info@kristalgroningen.nl

Card image cap
Micromount werkgroep

Doel van de Micromount werkgroep: Kennisoverdracht en discussie in ontspannen sfeer. Eén keer per maand meestal de laatste vrijdag van de maand (zie bij agenda). Komen wij bij elkaar in de Kristalkelder en behandelen we een vindplaats. Wij beginnen veelal met informatie in de vorm van een PowerPoint presentatie. Daarna gaan we over tot het kraken van de stenen waarna deze onder de microscoop bekeken en bewonderd worden. Wat zijn micromounts? Micro staat voor microscopisch kleine kristallen van enkele tienden van millimeters tot 1,5 centimeter. Mount staat voor monteren van de matrix en het kristal in een doorzichtig kunststof doosje en etiketteren. Wat zijn de voordelen van micromounts? De kristallen hebben veelal weinig of geen beschadigingen. Het zijn vaak goed gevormde kristallen van grote zuiverheid. Het neemt weinig ruimte in beslag. Het is leerzaam doordat je kristallen en het materiaal waarin kristallen aanwezig zijn (matrix) steeds beter gaat herkennen. Het is relatief goedkoop, veel “ruw” materiaal wordt weggegeven. Er is veel variatie in vorm en kleur. En de zeldzame kristallen zijn ook voor de iets kleinere beurs verkrijgbaar. Voor het zoeken naar micromounts is een loepje nodig (vergroting 10x); Voor thuis is een stereomicroscoop een must; Evenals goede verlichting (komt op de bijeenkomsten aan de orde); Een verzameling kan snel groeien; Een kraker is veelal nodig. Ben je geïnteresseerd?? Wil je komen kijken stuur dan een mail naar micromounts@kristalgroningen.nl

Card image cap
Slijpen en zagen

In het zaag- en slijpgedeelte van de Kristalkelder beschikken we over grote en kleine diamantzagen en diverse grote slijpmachines. Leden van Het Kristal kunnen hier gebruik van maken nadat ze een slijpcursus gevolgd hebben. Voor het bedienen van de grote zaagautomaat staat elke inloopavond een zaagmeester klaar. Elk jaar organiseren we voor onze leden een cursus ‘Cabochon slijpen’. De cursus start in september en duurt tien avonden. In de loop van de cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de diverse machines en technieken en leert u zowel eenvoudige als meer complexe vormen slijpen. De kosten bedragen € 100,=, inclusief koffie/thee, slijpmateriaal en handleiding. Na de kerstvakantie gaan we in de regel verder met een vervolgcursus van vijf avonden (€ 50,=). Deelname is alleen mogelijk via lidmaatschap. Ben je geïnteresseerd of wil je een slijpcursus volgen? Mail dan naar slijpen@kristalgroningen.nl

Card image cap
Beurs

Op 2de paasmaandag 10 april 2023 organiseren wij alweer voor de 38e keer. De Internationale Mineralen & Fossielen beurs. Van 10 uur tot 17 uur. In Sporthal De Brug aan de Donderslaan 160 in Groningen. Met: Verkoop van mineralen, fossielen en sieraden. Demonstraties van onder andere edelsteen slijpen. Er worden geode bollen gekraakt. En er is volop informatie. Voor de jeugd t/m 14 jaar is er. Een Mineralen zoektocht met vindgarantie en de vondsten mag je mee naar huis nemen. Een workshop vuursteen bewerken van de vuursteenman volgen en zelf een bijl maken. Fossielen en haaientand zoeken. De entree voor volwassenen € 5.00 Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gratis Voor informatie en/of opgave voor deelname standhouders, stuur een mail naar beurs@kristalgroningen.nl

Verstuur ons een bericht